کتاب های جنایی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنایی
 کتاب همه ما شبی در تخت هایمان خواهیم سوخت

کتاب همه ما شبی در تخت هایمان خواهیم سوخت

اثر جوئل توماس هاینز از انتشارات خوب


 کتاب اتاق فرار

کتاب اتاق فرار

اثر مگان گلدین از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب پاک کن ها

کتاب پاک کن ها

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نسل آفتاب


 کتاب آقای دراگون

کتاب آقای دراگون

اثر گری دیشر از انتشارات قطره


 کتاب گناهی به سرخی ارغوان

کتاب گناهی به سرخی ارغوان

اثر نیکولاس اوبرگان از انتشارات نگاه


 کتاب کلاغ کشی

کتاب کلاغ کشی

اثر آنتونی هوروویتس از انتشارات ایران بان


 کتاب قتل های اولان باتور

کتاب قتل های اولان باتور

اثر یان مانوک از انتشارات قطره


 کتاب نقشه قتل الویس پریسلی

کتاب نقشه قتل الویس پریسلی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات یاد آرمیتا


 کتاب جسد عالی

کتاب جسد عالی

اثر هاوارد فاست از انتشارات یاد آرمیتا


 کتاب جایی که همه ی نورها می روند

کتاب جایی که همه ی نورها می روند

اثر دیوید جوی از انتشارات دیدآور