کتاب های جنایی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنایی
 کتاب حمام ترکی

کتاب حمام ترکی

اثر رضا استادی از انتشارات برکه خورشید


 کتاب چارلی تورن

کتاب چارلی تورن

اثر استوارت گیبز از انتشارات شهر قلم


 کتاب یکشنبه ی نحس

کتاب یکشنبه ی نحس

اثر میثم ضیائی از انتشارات گیوا


 کتاب دوشیزگان

کتاب دوشیزگان

اثر الکس میخائلیدس از انتشارات سنگ


 کتاب این دروغ تو را خواهد کشت

کتاب این دروغ تو را خواهد کشت

اثر چلسی پیچر از انتشارات پیدایش


 کتاب دختری از ویدوهیلز

کتاب دختری از ویدوهیلز

اثر مگان میرندا از انتشارات افرا


 کتاب ادگار آلن پوی جوان 1

کتاب ادگار آلن پوی جوان 1

اثر کوکا کانالس از انتشارات هوپا


 کتاب بعدا

کتاب بعدا

اثر استیون کینگ از انتشارات آذرباد


 کتاب دفاع

کتاب دفاع

اثر استیو کاوانا از انتشارات البرز


 کتاب فرزند آتش

کتاب فرزند آتش

اثر اس کی ترماین از انتشارات البرز