کتاب کفن جیب ندارد

اثر هوراس مک کوی از انتشارات نیماژ - مترجم: شهریار وقفی پور-داستان جنایی

احساس می‌کرد یک کتری آب داغ روی پیشانیش خالی می‌شود. اما حالا که پایین‌تر از چارگوش آفتابی بود و دیگر نور چشمش را نمی‌زد، دید توی اتاقش است. با خود گفت که «ای داد بر من، ریغم درآمده» و بنگ! دیوار توی ذهنش که نمی‌گذاشت به یاد آورد، شکست و فرو ریخت و حالا همه‌چیز شفاف شفاف بود: جین کریستی را که شهادت به سوگندش را داده بود، به خوابگاهش برگردانده بود و تازه داشت از ماشینش پیاده می‌شد که آن سه گردن‌کلفت...


خرید کتاب کفن جیب ندارد
جستجوی کتاب کفن جیب ندارد در گودریدز

معرفی کتاب کفن جیب ندارد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کفن جیب ندارد


 کتاب ماده شیر سفید
 کتاب نوشابه با سیانور
 کتاب چرا از اوانس نپرسیدند
 کتاب مگره و مرد روی نیمکت
 کتاب آیینه سرتاسر ترک برداشت
 کتاب پرواز بدون او