کتاب قتل در چله زمستان

اثر لسلی کوکمن از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: اصغر اندرودی-داستان جنایی

وقتی تئاتری مخروبه به عنوان ارث از جانب یکی از اقوام ناشناس به بلا مورلی می‌رسد، او بی‌اندازه شگفت‌زده می‌شود؛ اما وقتی جسدی در آن می‌یابد، با حیرت بیشتر به فران کسل، یکی از افراد محلی که از توانایی غیب‌گویی برخوردار است، تلفن می‌زند و تقاضای کمک می‌کند. فران با همکاری دوستش، لیبی سرجنت، که کارآگاهی آماتور است، به تحقیق درباره‌ی سابقه‌ی خانوادگی و افراد خانواده‌ی پدری بلا می‌پردازد و آنچه از تحقیقاتش به دست می‌آورد، موضوعی است هشدار دهنده و... ؛


خرید کتاب قتل در چله زمستان
جستجوی کتاب قتل در چله زمستان در گودریدز

معرفی کتاب قتل در چله زمستان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قتل در چله زمستان


 کتاب وایولت
 کتاب حقیقت به چه قیمتی؟
 کتاب مگره و جنایتکار
 کتاب پرونده کارآگاه عاشق
 کتاب فریادی در شب
 کتاب معمای اتاق شطرنج