کتاب شیفت شب

اثر غلامرضا معصومی از انتشارات افراز-داستان جنایی

واقعیت، بهتر و زیباتر از داستان‌هایی است که در این کتاب به قصد فراموشی و البته برای سرگرمی جمع آمده، پس اگر کسی دوست ندارد فریفته شود، بهتر است این کتاب را دست نگیرد.


خرید کتاب شیفت شب
جستجوی کتاب شیفت شب در گودریدز

معرفی کتاب شیفت شب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شیفت شب


 کتاب قتل در خانواده
 کتاب زیبا رویان خفته
 کتاب همسر یک قاتل
 کتاب به نجاتش می ارزد
 کتاب گمشده
 کتاب شیفت شب