کتاب دیو

اثر والتر دین مایرز از انتشارات پیدایش - مترجم: شیدا رنجبر-داستان جنایی

While on trial as an accomplice to a murder, sixteen-year-old Steve Harmon records his experiences in prison and in the courtroom in the form of a film script as he tries to come to terms with the course his life has taken.


خرید کتاب دیو
جستجوی کتاب دیو در گودریدز

معرفی کتاب دیو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دیو


 کتاب حق نگه دار ابلهان
 کتاب دیو
 کتاب آپارتمانی در پاریس
 کتاب گناه
 کتاب گمشده
 کتاب مجموعه رد پا