کتاب چه زمان افسوس

اثر سوفی لیتل فیلد از انتشارات ترگمان - مترجم: احمد نیازاده-داستان جنایی

استلا عصبانی بود، می‌دانست پیدا کردن روی‌دین خیلی طول می‌کشد. فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها چرخ خیاطی‌فروشی را تعطیل می‌کرد، اما این اواخر شغل دومش اوقات بی‌کاری‌اش را هم می‌گرفت. کار دوم استلا این بود که زن‌هایی که همسران‌شان آن‌ها را آزار می‌دادند یا کتک‌شان می‌زدند به او مبلغی را می‌پرداختند و او هم حال شوهران‌شان را جا می‌آورد؛


خرید کتاب چه زمان افسوس
جستجوی کتاب چه زمان افسوس در گودریدز

معرفی کتاب چه زمان افسوس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چه زمان افسوس


 کتاب روزهای تاریک
 کتاب The Girl Next Door
 کتاب پنج بازمانده
 کتاب نیمی از حقیقت
 کتاب رفته ، اما نه از یاد
 کتاب زادگاه افسانه های مرگ