کتاب فرشته تاریکی سیدنی شلدون

اثر تیلی بگشاو از انتشارات درسا - مترجم: الهه صالحی-داستان جنایی

جسد پیرمردی ثروتمند در حالی پیدا شد که به طرزی وحشتناک به قتل رسیده بود و جسم نیمه‌جان همسر جوانش با طناب به او بسته شده بود. پلیس انگیزه‌ی قتل را دزدی تشخیص داد و پرونده بسته شد. ده سال بعد، در شهرهایی در جاهای دیگر دنیا، سه قتل مشابه صورت گرفت. در تمام آن موارد، مقتول پیرمردی ثروتمند بود و همسر جوان. در ابتدا همه تصور می‌کردند که این نوی تقلید و نسخه برداری است. اما طولی نکشید که متوجه شدند این‌ها قتل‌هایی زنجیره‌ای است و قاتل هم فردی واحد.قربانی بعدی این قاتل چه کسی خواهد بود؟


خرید کتاب فرشته تاریکی سیدنی شلدون
جستجوی کتاب فرشته تاریکی سیدنی شلدون در گودریدز

معرفی کتاب فرشته تاریکی سیدنی شلدون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فرشته تاریکی سیدنی شلدون


 کتاب مکافات جنایات
 کتاب قلمرو
 کتاب شب چهارراه
 کتاب دیوانه برژراک
 کتاب سرمای قطبی
 کتاب نجواگر