کتاب های جنایی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنایی
 کتاب The Spy Who Came In from the Cold

کتاب The Spy Who Came In from the Cold

اثر جان لوکاره از انتشارات کاج بوک


 کتاب In Cold Blood

کتاب In Cold Blood

اثر ترومن کاپوتی از انتشارات کاج بوک


 کتاب Money: A Suicide Note

کتاب Money: A Suicide Note

اثر مارتین ایمیس از انتشارات کاج بوک


 کتاب کلید آگاتا

کتاب کلید آگاتا

اثر احمد امید از انتشارات نشر ثالث


 کتاب آلفرد هیچکاک و راز شیر عروسکی

کتاب آلفرد هیچکاک و راز شیر عروسکی

اثر رابرت آرتور از انتشارات جاودان خرد


 کتاب فریب

کتاب فریب

اثر م عطاریانی از انتشارات البرز


 کتاب قتلی که هرگز اتفاق نیفتاده بود!؟

کتاب قتلی که هرگز اتفاق نیفتاده بود!؟

اثر بهروز سام از انتشارات البرز


 کتاب مگره و مردمان محترم

کتاب مگره و مردمان محترم

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب The Devil in the White City

کتاب The Devil in the White City

اثر اریک لارسن از انتشارات کاج بوک


 کتاب قتل از دید چند راوی

کتاب قتل از دید چند راوی

اثر سامانتا داونینگ از انتشارات شبنا