کتاب های جنایی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنایی
 کتاب قتل در رود سن

کتاب قتل در رود سن

اثر فرد وارگاس از انتشارات نشر گویا


 کتاب وحشت در وست اند

کتاب وحشت در وست اند

اثر نیکلاس مه یر از انتشارات نیلوفر


 کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد

کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد

اثر احمد پاکزاد از انتشارات مهراندیش


 کتاب رنگ عدالت

کتاب رنگ عدالت

اثر هارلن کوبن از انتشارات آموت


 کتاب خون خواب را ریخته اند

کتاب خون خواب را ریخته اند

اثر پی دی جیمز از انتشارات نشر مون


 کتاب صف نیمه شب

کتاب صف نیمه شب

اثر لی چایلد از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب جسد

کتاب جسد

اثر استیون کینگ از انتشارات افرا


 کتاب روایت ها

کتاب روایت ها

اثر رونیکا رسولی از انتشارات نیاسا‏‫


 کتاب دایره های کوچک و کوچک تر

کتاب دایره های کوچک و کوچک تر

اثر فلیسا باتاکان از انتشارات قطره


 کتاب مگره در آبگرم ویشی

کتاب مگره در آبگرم ویشی

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب