کتاب های جنایی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنایی
 کتاب شیفت شب

کتاب شیفت شب

اثر الکس فینلی از انتشارات آموت


 کتاب جنایتکار زبردست

کتاب جنایتکار زبردست

اثر رالف گولدمان از انتشارات دبیر


 کتاب قتل در باشگاه

کتاب قتل در باشگاه

اثر دروتی سایرس از انتشارات دبیر


 کتاب تبهکار لندن

کتاب تبهکار لندن

اثر آگاتا کریستی از انتشارات دبیر


 کتاب بازرس دلباخته

کتاب بازرس دلباخته

اثر جی درتیلر از انتشارات دبیر


 کتاب یک شب هولناک

کتاب یک شب هولناک

اثر جان هامیلتون از انتشارات دبیر


 کتاب آلکاپون

کتاب آلکاپون

اثر دیردر بایر از انتشارات دبیر


 کتاب چگونه یک تبهکار شدم

کتاب چگونه یک تبهکار شدم

اثر جیمز هدلی چیس از انتشارات دبیر


 کتاب شش قدم به مرگ

کتاب شش قدم به مرگ

اثر جیمز هدلی چیس از انتشارات دبیر


 کتاب طوری که دروغ گفتم

کتاب طوری که دروغ گفتم

اثر هدر گودنکاف از انتشارات شالگردن