کتاب های جنایی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنایی
 کتاب جنایت زیر تیغ تشریح

کتاب جنایت زیر تیغ تشریح

اثر بلیندا باوئر از انتشارات فارابی


 کتاب مجموعه کارآگاه مرده (6جلدی)

کتاب مجموعه کارآگاه مرده (6جلدی)

اثر فلیکس بوگارت از انتشارات هرمس


 کتاب مافیا

کتاب مافیا

اثر فاطمه جوانمردی از انتشارات آفرینش مهر


 کتاب عــطــر سرگذشت یک جنایتکار

کتاب عــطــر سرگذشت یک جنایتکار

اثر پاتریک زوسکیند از انتشارات لوح فکر


 کتاب وقتی سرخ سیاه است

کتاب وقتی سرخ سیاه است

اثر کیو سیالانگ از انتشارات کامک


 کتاب مگره

کتاب مگره

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب برف جنایت را پنهان نمی کند

کتاب برف جنایت را پنهان نمی کند

اثر نوید فرخی از انتشارات پیدایش


 کتاب تابستان سیاه

کتاب تابستان سیاه

اثر ام دبلیو کریون از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب جزیره مرد مرده

کتاب جزیره مرد مرده

اثر جان اسکات از انتشارات درخشش اندیشه


 کتاب همه شیاطین این جا هستند

کتاب همه شیاطین این جا هستند

اثر لوئیز پنی از انتشارات افق بی پایان