کتاب گناه

اثر جودیت گولد از انتشارات میلاد - مترجم: ویدا اسلامیه-داستان جنایی

گناه نخستین رمان قدرتمند جولیت گولد، رمان کلاسیکی در بین رمان‌های مدرن تجاری است که از انتقام یک جنایت، باج‌گیری و آمیزه‌ای از گناهان مرگبار حکایت دارد. هلن ژنو کودک هفت ساله‌ای در فرانسه تحت اشغال نازی‌ها شاهد قتل بی‌رحمانه، تعرض و خشونتی است که خانواده‌اش را از هم می‌پاشد و او را یتیم می‌کند. هلن با خود عهد می‌کند که انتقام این جنایت و خشونت را از عاملان آن بگیرد و در طول دهه‌های پر افت و خیز پس از آن، خود نیز مرتکب گناه‌هایی می‌شود تا با چنگ و دندان امپراتوری مد خویش را برپا و به اوج قله‌های درخشان قدرت، پول و اعتبار جهانی برساند. اما در نهایت در‌می‌یابد آن‌چه به زندگی از هم گسیخته انسجام می‌بخشد، عشق است نه انتقام؛


خرید کتاب گناه
جستجوی کتاب گناه در گودریدز

معرفی کتاب گناه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گناه


 کتاب حق نگه دار ابلهان
 کتاب دیو
 کتاب آپارتمانی در پاریس
 کتاب گناه
 کتاب گمشده
 کتاب مجموعه رد پا