کتاب قول

اثر فریدریش دورنمات از انتشارات ماهی - مترجم: محمود حسینی زاد-داستان جنایی

گاه زنی زندگی را زیر و رو می‌کند و گاه مردی، گاه مرگی و مرضی و گاه تصادفی. زندگی ماتئی را یک قول زیر و رو کرد؛
قول، پاسخ بازرس ماتئی در اوج موفقیت پلیس است به درماندگی مادری که دخترک ۹ ساله‌اش قربانی هوسرانی قاتلی زنجیره‌ای شده است؛


خرید کتاب قول
جستجوی کتاب قول در گودریدز

معرفی کتاب قول از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قول


 کتاب مرده خاص
 کتاب شش سال
 کتاب آقای کوئین در رویستون
 کتاب جنایت از یاد رفته
 کتاب دختری در قطار
 کتاب قتل عمد؟