کتاب راز اتاق تاریک

اثر گیوم موسو از انتشارات قطره - مترجم: بهاره مرادی-داستان جنایی

راز اتاق تاریک رمان پلیسی است که در فضای قرن نوزده فرانسه رخ می‌دهد. این رمان داستان جناییِ بسیار جذابی است که در جریان آن مفهوم عنوان کتاب روشن می­‌شود. قصه با حضور قهرمان رمان در یکی از جلسات احضار ارواح که در قرن نوزده در پاریس باب بوده، آغاز می‌‌شود و از آن‌‌جا با سلسله‌حوادثی مهیج برای کشف قاتل احضارکننده‌ی ارواح همراه می‌‌شود. نویسنده با ایجاد شبکه‌ای از معما‌ها و چرایی‌ها در بستر مهیج و سیال داستان، پیوسته خواننده را کنجکاو و تشنه‌ی کشف پاسخ‌ها نگه می‌دارد تا این‌که در نقطه‌ی پایان به یک‌باره تمام تکه‌های پازل کنار هم قرار می‌گیرد و خواننده را غافل­گیر می‌کند.


خرید کتاب راز اتاق تاریک
جستجوی کتاب راز اتاق تاریک در گودریدز

معرفی کتاب راز اتاق تاریک از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب راز اتاق تاریک


 کتاب ادگار آلن پو
 کتاب پیش از آنکه بخوابم
 کتاب مهاجر خوشبخت
 کتاب شاهد خاموش
 کتاب ترانه ی شیرین
 کتاب مرگ به پمبرلی می آید