کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد

اثر احمد پاکزاد از انتشارات مهراندیش-داستان جنایی

جنایتی که کرمان را تکان داد
به همراه 24 مقاله برگزیده مولف؛ چاپ شده در مجلات خارج از کشور


خرید کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد
جستجوی کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد در گودریدز

معرفی کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد


 کتاب قتل در رود سن
 کتاب وحشت در وست اند
 کتاب جنایتی که کرمان را تکان داد
 کتاب رنگ عدالت
 کتاب خون خواب را ریخته اند
 کتاب صف نیمه شب