کتاب تبهکاری و جرم

اثر فردیناند فون شیراخ از انتشارات نیلوفر - مترجم: کامران جمالی-داستان جنایی

مرد رنگ‌پريده وسط زمين چمن نشسته بود. چهره‌ای عجيب كژمژ داشت، گوش‌های‌اش بلبلی و موهای‌اش قرمز بود. پاهای‌اش را دراز كرده و دو دست‌اش را كه دسته‌ای اسكناس را در آن‌ها می‌فشرد روی پا قرار داده بود. مرد به سيبی پلاسيده كه كنارش قرار داشت زل زده بود. مورچه‌هايی را نگاه می‌كرد كه تكه‌هايی ريز را به دهان داشتند و به جايی حمل می‌كردند... ؛


خرید کتاب تبهکاری و جرم
جستجوی کتاب تبهکاری و جرم در گودریدز

معرفی کتاب تبهکاری و جرم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تبهکاری و جرم


 کتاب پیرزنی که تمام قوانین را زیر پا گذاشت
 کتاب شبح مرگ بر فراز نیل
 کتاب سایه
 کتاب مارمولک سیاه
 کتاب سفر مگره
 کتاب رسوایی در کشور بوهم